ویلا شمال
تور کربلا
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
تشك طبى
پنل اس ام اس
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۰۰:۰۹

 

دوستان وهمشهريان گرامي وخانواده هاي عزيز كه هرآن ممكن است دختر وپسرمن وشما با مشاركت وعضويت دريك يا چند شبكه اجتماعي  پنل پيامك كه اخيرا فضاي مجازي پر كرده تحت پنل اس ام اس تاثير افكار شوم واسلام ستيز سردمداران بي دين جهان پنل پيامك امروزي قرار بگيرند واز هويت ايراني وفرهنگ اصيل وغني اسلامي دورشوند .هيچ كس باعلم وعلم اندوزي وبه روز شدن مخالف نيست وچه بسا دردين هم تاكيد موكد شده ونقل و روايات فراواني دركسب پنل پيامك دانش آمده است درقرآن كريم هم اشارات متعددي در تحصيل علم ودانش گوشزد شده ولي چه خوب است ابزار علمي وامكانات ورفاهيات پنل اس ام اس موجود امروزي درچارچوب اخلاق ناب اسلامي هدايت شودواگر اينترنت وماهواره وشبكه هاي اجتماعي هستند باهوشياري از آن استفاده كنيم ودرراه هدف وهويت وفرهنگ ناب پنل اس ام اس پنل پيامك اسلامي گام برداشته پنل اس ام اس وبهره بريم نه چشم برواقعيات بسته وبادست خود ,خويش وفرزندان وخانواده خود را طعمه افكار فريب , غربيان ودشمنان اسلام كنيم.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۹:۵۶

 

ديده شده زن تحت تاثير گروه ازشوهرجداشده وشوهر با تاثيري كه نوشته هاي هدفمند ويا بي هدف بروي گذارده اند نسبت به زن وفرزند بي خيال  پنل پيامك شده ودرزندگي شخصي دچارتزلزل گرديده است .ناگفته نماند انديشمندان و پنل پيامك تيزهوشان دين دار وخداترس هم دراين وادي حضوردارند كه جاي بسي شكر است بانشرآثارشهداي عزيز ويا تحت عناوين فرهنگي واسلامي كاركرده وگروه پنل اس ام اس دارند وانشاءا.. روزي برسد تمام ايرانيان از اين شبكه ها ، امام زمان پسند استفاده كنند به اميد روزي كه روي تمام اين شبكه ها مخابره گردد آقا آمد..هدف از طرح اين مكتوب آسيب شناسي بخش منفي ومورد هدف دشمنان ايران واسلام است.افراد با گذاشتن نظريه پنل پيامك هاي غرب گرايانه درگروه مثلا احساس پنل اس ام اس بزرگي وسواد مي كنند وازآسيب وارده بي خبرند زيرا طرح يك نظريه بايد بجا وهدفمند باشد هركسي از نظريه به اشتراك گذارده شده توسط ديگرعضو برداشت شخصي كرده وخوانندگان عزيز خودتان تصوركنيد اگرازيك نظريه صدها وهزاران برداشت شخصي شود اصل وپايه پنل اس ام اس نظريه آن نظريه پرداز با برداشت هاي شخصي از چهره واقعي دورشده وبرداشت شخصي وغيرعلمي براي افراد وپياده كردن پنل پيامك آنچه شخص پنل اس ام اس با انديشه وفكر خود ازنظريه دارد مي تواند زندگي وخانواده وروان شخص واشخاص افراد عضو را متزلزل وبه بي هويتي بكشد .

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۹:۴۲

 

بابررسي كه انجام داده ام درتشكيل گروه  پنل پيامك ها ديده ام كه قطعا پنل اس ام اس خوانندگان تيز بين وظريف الهوش تائيد ميكنند,دربعضي گروه ها اعضاءكم كم باديدن عكسها وفيلم هاي مبتذل از گروه جدا مي گردند .كساني كه علي الظاهر دم ازسواد زده پنل پيامك ودرگروه ها اظهارفضل مي كنند ازخويش هيچ ندارند براي خالي نبودن عريضه از اينترنت وياكتب ويامقالات ومجلات كپي برداري كرده وبه اسم خوددرگروه مشاركت ميكنند. بعضا درگروه ها كشمكش هايي بوجود مي آيد كه ناشي ازاين كم سوادي هاست درگروه ها سعي ميكنند برافكارهمديگر تاثير بگذارند.يا دنبال دوست يابي هستند يا عضوي پنل اس ام اس رامورد هجوم قرارداده ومثلا باروشنفكر جلوه دادن خويش كه پنل پيامك مطلب ازديگران پنل اس ام اس مي دزدند فضاي مجازي را تبديل به صحنه دعواودرگيري وجبهه گيري ميكنند ويا باعوام فريبي پنل اس ام اس قصد نفوذ درشخصيت وزندگي شخصي اعضاء كرده وسلاطين گروه ,خويش پنل پيامك نيز ازاينكه دربازي تهاجم فرهنگي افتاده اند بي اطلاعند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۹:۳۰

 

البته توضيح خواهم داد كه بعضا اگرمباحث علمي نيز ردوبدل مي گردد آسيب خاص خود را برجامعه هدف برجاي مي گذارد.آنهايي كه دراين شبكه ها عضويت دارند يا بصورت انفرادي ويا گروهي خويش راسرگرم ميكنند برخي شبكه ها مخاطبين گوشي پنل پيامك تلفن شخص را عضويت داشته وبعضي ديگر بطور ناشناس عضو گيري پنل پيامك مي كنند كه خطر وآسيب دسته دوم به مراتب بيشتر پنل اس ام اس احساس ميگردد.بعضي از خانواده ها وياجمع دوستان ويا جمعي از همكاران يك اداره ويا شركت و…گروه تشكيل داده ومراودات خويش را درقالب گروه پيگيري مي كنند. بعضي از مشتركين گروه ها حتي اسم شبكه اجتماعي كه درآن عضويت دارند رانمي توانند در تلفظ پنل پيامك صحيح بياورند خود شنيدم كه شبكه  پنل اس ام اس واتس اَپ را واستاپ نام مي برد.حال كسي سواد نداشته وكم سواد است وقتي با اين طرز تفكر عضويك پنل اس ام اس شبكه گردد خود حدس بزنيد گردانندگان اين شبكه ها چه آثار مخربي را برزندگي اجتماعي وشخصي اين چنين عضوي برجا ميگذارند.يكي از آسيب هاي جدي درزمان حال اينست كه بعضي اعضاء ويا اغلب كساني كه در اين شبكه ها عضويت دارند ادعاي باسوادي مي كنند واين به پنل پيامك خودي پنل اس ام اس خودخطرناك است چه رسدبه اينكه اين افرادبه ظاهر باسوادتحت الشعاع اهداف شوم وپليد اين شبكه هانيزقرارگيرند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۹:۱۷

 

در زمانهاي ماضي اگردختر وپسري ازيك خانواده ازخانه بيرون مي رفتند پدرومادر نگران شده ودلواپس فرزندان بودند اما اكنون باشيوه هاي جديد  پنل پيامك وهدفمند فرزندان  پنل اس ام اس وخانواده هاتحت حمله استبدادغرب وغرب گرايان لائيك هستند هم اكنون فرزند خانواده در خانه واز طريق اينترنت وماهواره وگوشي موبايل خود ,مي تواند در جهان پنل پيامك سيركرده واز خانواده,خويش ودين وفرهنگ خود فاصله بگيرد وچه بسا هويت خودرا فراموش كرده وطعمه تهاجم فرهنگي دشمنان قسم خورده ايران اسلامي شده وتغير هويت وفرهنگ دهد. شبكه هاي اجتماعي اخيرا پررنگ در گوشي هاي موبايل جلوه گري پنل اس ام اس مي كنند واغلب اجتماع خصوصا جوانان در عضويت حداقل پنل پيامك يك شبكه مي باشند.شايد عده اي به ظاهر باسواد ومثلا تحصيلكرده ايراد وارد كرده وترقي وپيشرفت ودهكده جهاني را مثال آورده واز پنل اس ام اس مشاركت دراين شبكه ها دفاع جانبدارانه كنند.اما اي كاش از طريق اين شبكه هاي نوظهور آيات قراني,احاديث وروايات پيامبران وائمه اطهار (ع)وفرهنگ اصيل ايران اسلامي  پنل پيامك حشرونشر پيدا ميكرد.كه متاسفانه پنل اس ام اس بابررسي ونگاهي علمي وحساب شده كاملا مشهود است كه بيش از حدود ۵۰% ازموجوديت اين شبكه ها به طنزهاي هدفدار,شوخي هاي بي معني ,وعكسها وفيلم هاي غيرمتعارف وترانه هاي غربي وابسته است.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۹:۰۱

 

اخيرا استعمارگران و استبداد غرب گرا , با پنل پيامك راه اندازي شبكه هاي اجتماعي گوناگون سعي در وارد ساختن هجمه هاي سنگين تهاجمات فرهنگي خويش , به خصوص برپيكره  پنل اس ام اس كشورهاي اسلامي دارند.شبكه هاي اجتماعي نظير واتس اَپ,وايبر,تانگو,بي تاك,وي چت,لاين و….تلاش ميكنند تابا تاثير بر ايدئولوژي افراد جامعه موردهدف , به پنل پيامك مرور زمان جهان بيني آنان را نيز مورد حمله قرار پنل اس ام اس داده و با جايگزين كردن فرهنگ غربي وضد ديني ,فرهنگ غني ايشان را درتزلزل وسقوط محض جاي دهند.شايدنوشتن در اين باب مقالات وكتب قطوري را خواستار است پنل پيامك كه در اين مقال نگنجد.اين حقير ازباب وظيفه وبعنوان يك تكليف ديني وشرعي برخويش فرض واجب دانستم تا برخي آسيب پنل اس ام اس هاي پنل اس ام اس اجتماعي كه حاصل از مشاركت در سايتها وشبكه هاي به وجود آمده است را متذكر گردم تا خانواده هاي عزيزواصيل وهموطنان وهمشهريان گرامي بيش از پيش مواظب اين پديده پنل پيامك نوظهوروشوم اجتماعي براي خويش وفرزندان خويش باشند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۸:۴۹

 

 حريم و حرمت هاي زن و مردي را بشكنيم و بي هيچ قيد و بند و خجالتي، كلمات و جملات تحريك آميز جنسي كه بيشتر در قالب جوك و لطيفه است، را براي دوستان خود (اعم از زن و مرد) پُست كنيم و انتظار اظهار نظر هم داشته پنل پيامك باشيم. شرافت انساني پنل پيامك خود را ناديده بگيريم و همچون عروسك سرگرداني باشيم كه صرفا ابزار جنسي است كه مي تواند ملعبه دست هر پنل اس ام اس كس و ناكسي باشد. دورو و رياكار شويم و چهره هاي متفاوت تر و نه چندان مناسب تري از خود در دنياهاي مجازي قرار دهيم كه با شخصيت شناخته شده اجتماعي مان توفير دو پنل پيامك صد چندان داشته باشد. و پنل اس ام اس جدان را زير پا بگذاريم و براي خالي كردن كينه و خصومت چندين و چند ساله خود با برخي از افراد، پنل اس ام اس آنان را تهديد كرده و تنش وارد زندگي شان كنيم​ يا آبروي يك فرد و خانواده اش را بريزيم و بنيان زندگي آنها را متلاشي كنيم. دست از همه چيز زندگي مان بشوييم و سرك كشيدن  پنل پيامك و فضولي پنل اس ام اس كردن در كار ديگران را هنر شبانه روزي مان قرار دهيم و به دنبال اتفاقات تازه زندگي ديگران باشيم يا شايعات و قصه هاي ديگران را كه چندان هم از صحت و سقم آنها مطلع نيستيم، انتشار دهيم.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۸:۳۶

 

آن قدرخود را مختار و محق به ديدن هر صفحه اي بدانيم كه نه تنها شخصيت والاي خود را ناديده بگيريم، بلكه به منزلت و شعور وفهم خود نيز توهين كنيم. آن قدر غرق صفحات مستهجن و پيام هاي متنوع و به دور از اخلاق و عكس ها پنل پيامك و فيلم هاي ***گراف پنل پيامك شويم كه پنل اس ام اس نتوانيم مرز بين خيال و واقعيت زندگي را دريابيم. شبكه هاي اجتماعي را بهترين و راحت ترين راه ارتباطي، براي چت كردن و هرزه گويي با جنس مخالف بدانيم. به دنبال تصاوير مبتذل و محرك جنسي بوده و در فضاهاي پنل اس ام اس مجازي، با توسل به هر حربه اي به دنبال ارضاي جنسي و غريزي خود باشيم. با وجود برقراري ارتباطات متعدد و بي سروسامان، شعله عشق را در دل كسي كه پنل پيامك هرگز نمي خواهيم دوستش داشته باشيم، روشن كنيم و او را دلبسته خود كرده و با احساساتش بازي كنيم. با شريكمان پيمان مقدس زناشويي ببنديم ولي بي خيال پنل اس ام اس تعهد، صميميت و عشق واقعي، در پي آهوي ختن هميشه گريز پايي، در اين فضاها باشيم پنل اس ام اس كه تنها ردپايي از خود باقي مي گذارد و مي رود و ما را نه تنها در پنل پيامك هواي وصل هوس آلود خود آواره و بي انگيزه به ادامه مقدس ترين پيمان مان مي كند، بلكه حرمت امن ترين بنيان زندگي كه خانواده است پنل اس ام اس را زير سوال مي برد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۸:۲۳

 

ساعت هاي متمادي و طولاني را در اين فضاهاي مجازي سير كنيم و از واقعيت حقيقي دنياي اطرافمان دور بمانيم. بدون شناخت و داشتن پنل پيامك معيار براي انتخاب، به هر كسي پنل اس ام اس پيغام دوستي بفرستيم ​ يا​ پيام دوستي هر كسي را بپذيريم. با دوستان مختلف مجازي خود، اعم از زن و مرد، در پنل اس ام اس هر لحظه از شبانه روز در ارتباط بوده و از همه مهم تر از اين ارتباطات مجازي رضايت خاطر داشته باشيم. شخصيت ايده آلي از خود بسازيم و براي جلب دوستان پنل پيامك بيشتري به سمت خود، اطلاعات دروغيني به ديگران پنل اس ام اس بدهيم.  در شبكه هاي مجازي، با پنهان كردن هويت اصلي خود و با معرفي چند​ هويت جعلي، از ديگران كلاهبرداري و سودجويي كنيم ​ يا اعمال خلافي ​ انجام دهيم كه به پنل پيامك اشاعه فحشا و افزايش  پنل اس ام اس بي بندوباري منجر شود.  پشت پا به تفكرات، هويت و فرهنگ اصيل ايراني خود بزنيم و از هر فرصتي سوءاستفاده كرده و راهي براي برون ريزي عقده هاي دروني خود پيدا كنيم و به پنل پيامك بهانه آن طرف مرزي بودن، غربي ها را الگوي خود قرار داده و به غلط از آنها تقليد كنيم.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :پنل اس ام اس
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۵۸:۰۸

 

چند سالي است شبكه هاي اجتماعي (فيسبوك، واتس آپ، وايبر، لاين، تانگو و...) در دهكده جهاني به گونه اي ديگر درخشيده​اند و افراد بسياري را از اقصي نقاط جهان، ترغيب به عضويت كرده اند. شبكه هاي اجتماعي هم خوب هستند و هم بد!شبكه هاي اجتماعي پنل پيامك همانند هر وسيله ارتباطي، مزايا و معايبي دارد كه به ترجيح كاربر انتخاب شده و مورد استفاده قرار مي گيرند، اما متاسفانه بسياري از كاربران ايراني اين فضاها، از سر ناآگاهي، ره به پنل پيامك تركستان برده اند و تنها انگشت بر معايب پنهان و پنل اس ام اس آشكار آن گذاشته و با زيبا جلوه دادن ظاهر حقيقت آن معايب، از محسنات واقعي اش دورافتاده اند. كاربراني پنل اس ام اس كه اگر پاي حرف دلشان بنشينيد خواهند گفت: شما نمي خواهيد نيمه پر ليوان را ببينيد. اما براستي چه چيزي باعث شده، شبكه هاي اجتماعي در اذهان برخي افراد پنل پيامك جلوه چنداني نداشته پنل اس ام اس باشد و خوب و پسنديده تعريف نشود؟!در اين نوشتار، بدون هيچ سوگيري، تعصب و پيش داوري به قضاوت  پنل اس ام اس مي نشينيم و از واقعيت هاي اين دنياي مجازي سخن مي گوييم، برداشت پنل پيامك كاملا آزاد است و هر كس مجاز است از ظن خود يار ما شود. ما در اين مطلب براي شما مي گوييم كه شبكه هاي اجتماعي پنل اس ام اس چه زمان خوب نيستند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

[ ۱ ][ ۲ ]